Gladek as sin Integritetspolicy

Vi verner om dine personopplysninger og vil til enhver tid følge regler og lover som er gjeldene i EU/EØS. Ved hjelp av denne policyen vil vi informere deg om hvordan dine opplysninger blir håndtert av oss.

Personopplysningsansvar

Vi har ansvaret for at dine personopplysninger ikke blir brukt på noen annen måte en slik at det er i samsvar med loven som er gjeldene

Personopplysninger som vi behandler om deg

De opplysninger vi har om deg er ditt navn, kontaktinformasjon, bedrift. Om du slutter i den bedrift som hører til ditt navn. Vil vi ved opplysning om avslutning av arbeidsforholdet – slette deg fra vårt register.

Innhenting av navn

Vi registrerer bare ditt navn hos oss om vi har fått beskjed på at du er kontaktpersonen i ditt firma – og bare hvis vi har en forretningsmessig relasjon. Normalt gjøres dette gjennom e-post eller telefon – oppgitt av ditt firma eller deg, eller via vårt kontaktskjema. 

Tilgang til opplysninger om deg og ditt firma

Dine personopplysninger kan bare sees og registreres av direkte ansatte i Mobil Antirust. Vi har tredjepartsleverandør av regnskapstjenester og de vil derfor ha tilgang til postadresse og/eller fakturerings-e-postadresse.

Overføring av personopplysninger

Det er av største viktighet for oss at dine personopplysninger ikke kommer på avveie. Og vi vil ikke overføre de til et land utenfor EØS-området. Våre vare og tjenester blir sendt innenfor EØS-området og våre leverandører er derfor også gjort kjent og er underlagt de samme lovene som gjelder i vårt forretningsområde/foretningsdistrikt.

Sikring av dine personopplysninger.

Vi har valgt et europeisk selskap for back-up av våre data. De er også underlagt de samme lovene som gjelder i EØS. Alle medarbeidere har strenge rutiner og er informert om viktigheten av å håndtere personopplysninger på en korrekt og respektfull måte. All håntering av data kan først skje etter en innlogging med kode/passord i våre systemer.

Sletting av personopplysninger

Ved ønske om sletting av personopplysninger, kan vi nåes ved hjelp av e-post og telefon. Grunnen for at du er registrert hos oss er at du tidligere har kontaktet oss i forbindelse med kontakt mellom våre respektive bedrifter. Om ditt arbeidsforhold endres, vil vi slette deg fra vårt register umiddelbart. Om ditt samtykke ikke lenger er gjeldene kan du kontakte oss. Så lenge du samtykker, vil du være i vårt register.

Dine rettigheter

I overensstemmelse med gjeldene lovverk, har du rett til å få tilgang til hvilke opplysninger vi har om deg, samt at kreve rettelse av dette. Vi vil ikke bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring.

Kontakt oss om du vil endre/slette dine personopplysninger